Historien om Norrgård Såg

Norrgård såg är sprungen ur min fars dröm om att åter såga. Min farfars far, sedan farfar och hans bröder drev Mölnbo Såg från sent 1800-tal fram till slutet av 60-talet. Bysågar fanns det gott om förr, idag är de få. Traditionen och hantverket riskerar att försvinna. Storskaligt och likriktat medför att sortiment och kvalitét blir lidande.


Vi har i tre generationer förvaltat skog på morfars sida men valmöjligheterna för en skogsägare är idag få. För oss har vedproduktion varit en del så att ta nästa steg och starta Norrgård Såg känns väldigt kul och spännande.


Vi kommer att såga från egen skog, köpa råvara lokalt och även legosåga. Att förädla trä kräver kunskap och eftertanke. Att med respekt hantera skog som i vissa fall växt i hundratals år känns viktigt. 


Vi vill öka våra chanser att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk och även vara ett alternativ för andra som tycker detta är viktigt och vill öka sina valmöjligheter. 

RÅVARAN


Vi sågar all typ av timmer och vi sågar gärna det timmer som sågverken klassar ner. Timmer som är fantastiskt men som faller utanför deras optimerade hantering och som idag går till pappersmassa, flis och kub. Vi sågar gärna övergrov gran, tall eller löv som idag blir pappersmassa eller plywood på grund av industrins likriktning.  

SORTIMENT


Vi sågar det du vill ha. Dimensioner, träslag och även längdjusterat efter dina önskemål. Vi sågar kantat men även okantat och allt virke lufttorkas. 


Vi sågar på uppdrag men lägger också upp lager. Se sortiment.

LEGOSÅGNING


Vi hjälper gärna till med legosågning. Kontakta oss så diskuterar vi detta vidare.

 SÅGEN I MÖLNBO


Från sent 1800-tal fram till 1960-talet drev farfars far, min farfar och hans bröder sågverk, kvarn och tvätteri i Mölnbo. Sågen var en ramsåg, timmret flottades fram till sågen. Verksamheten var under lång tid den största arbetsgivaren i Vårdinge socken.


Vykortet som ses på första bilden heter "Fredmarks såg i Mölnbo" och är daterat år 1925. Bröderna Knut och Yngve Fredmark som drev sågen finns med på bilden. Tyvärr känner jag inte namnen på övriga. 


På bild två ses från vänster Verner Eriksson och Kalle Nilsson bära

plank.

 NORRGÅRD SÅG


...är en lite modernare såg.

Vi använder en större bandsåg som sågar upp till 95 cm brett och 8,5m på längden. Vi har ett 9 m långt matarbord före sågen och en trevägs sortering efter sågen. Vi kan blocksåga men genomsågar ofta och kantar sedan i vårt kantverk. Kantverket tar max 60 x 550mm och har en laser som optimerar att man får ut maximalt ur varje bit.


Vi har möjlighet att längdjustera alla bitar efter dina mått i vår snabbkap.


SORTIMENT

GRAN & TALL

Vi sågar i tum och försöker hålla lager på gran och tall enligt nedan. 

1”x3 (25 x 75mm)       

1 x4 

1 x5

1 x6

1 x7

1 x8

1 x9

1 x10

1 x11

1 x12


1,5"x3 (38 x 75mm)

1,5 x4

1,5 x5

1,5 x6

1,5 x7

1,5 x8

1,5 x9

1,5 x10

1,5 x11

1,5 x12

2" x3 (50 x 75mm)

2 x4

2 x5

2 x6

2 x7

2 x8

2 x9

2 x10

2 x11

2 x12


2,5"(62,5mm)

3” (75 mm)


STOLP & REGLAR

2" x2"  (50x50)

3" x3" (75x75)

4" x4" (100x100)

5" x5" (125x125) 

6" x6" (150x150)

7" x7" (175x175)

8" x8" (200x200)  

KUNGSVED


Sedan år 2009 producerar vi björkved och blandved, mer om detta kan ni läsa på kungsved.se

KONTAKTA OSS